Általános tanfolyami feltételek

(érvényes 2018. január 1-től)

Jelentkezés

A Tea Akadémia tanfolyamaira e-mailben és írásban lehet jelentkezni. A Tea Akadémia visszaigazoló levele tartalmazza a jelentkezési lapot, melyet legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel kell eljuttatni a TEA AKADÉMIA címére (Sólámpás Központ, Budapest, 1221 Kőérberki út 26.) levélben vagy e-mailben (info@teaakademia.com). Amennyiben a tanfolyam a szükséges jelentkezői létszám mellett elindul (minimum 5 főtől), de van még szabad kapacitás rajta, a megadott két hetes türelmi intervallumon belül is elfogadjuk a jelentkezéseket. A Tea Akadémia által meghirdetett teás kurzusokra magánszemélyek és cégek jelentkezhetnek. A jelentkezési lap kitöltésével, illetve az interneten történő jelentkezés elküldésével a Megrendelő/Résztvevő a jelen általános tanfolyami feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és azokat elfogadta. A szerződésben nem szabályozott kérdések esetén is a Tea Akadémia jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

Tanfolyamok díja, fizetési és lemondási feltételek

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj befizetése. Ennek összege egynapos képzéseink esetében 5000 Ft/fő, hosszabb kurzusainkon 20 000 Ft/fő. A jelentkezési díj lemondás vagy elállás esetén sem kerül visszatérítésre. A befizetett jelentkezési díjat egy éven belül további kurzusainkra fel lehet használni. A képzés teljes díját készpénzben vagy átutalással lehet kiegyenlíteni legkésőbb az oktatást megelőző nap 12:00 óráig. Amennyiben az összeg legkésőbb a képzés kezdetéig nem kerül kifizetésre, a jelentkező nem kezdheti meg tanulmányait. A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. A képzésen való részvétel új időpontra a tanfolyam kezdete előtt 7 munkanappal vagy korábban tehető át. Amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, a jelentkezési díj nem számolható be későbbi kurzusainkra. Személycsere lehetséges, amennyiben ezt írásban a tanfolyam megkezdése előtt jelzik.

A Tea Akadémia 2015 évi részvételi díjai

Kezdő teás kurzus

Részvételi díj: 24 500 Ft/fő
Minimum létszám: 5 fő

A részvételi díj tartalmazza:

A tanfolyam Időtartama: 09:30- 16:30

Szakértői teás kurzus moduljai:

1. Teás alapozó modul
2. Hatóanyag és terroir modul
3. Pu-Erh és Kínai tea modul
4. Japán tea modul
5. Nem tea alapú teák és fűszerek
6. Vizsga modul

Részvételi díj: 250 000 Ft/fő
Minimum létszám: 5 fő

A részvételi díj tartalmazza:

A tanfolyamok lebonyolítása

A tanfolyamok az Akadémia helyszínén, a Sólámpás Központban (1221 Budapest, Kőérberki út 26.) kerülnek lebonyolításra. A tanfolyamokhoz szükséges teákat, teás eszközöket, kiegészítőket, az oktatási napokon az ebédet, valamint az oktatás technikai feltételeit a Tea Akadémia biztosítja. Tanfolyamaink egy, illetve többnaposak, tematikai blokkokból, úgynevezett modulokból állnak. A képzési modulok előre meghirdetett napokon kerülnek lebonyolításra, amelytől semmilyen oknál fogva nem lehetséges az eltérés. A képzések intenzívek (napi 8-10 óra), 9:00-tól körülbelül 17:00-18:00-ig tartanak. A tanfolyamokon való részvétel csak saját felelősségre, megfelelő egészségi állapot mellett lehetséges. A képzésen oktatási célból kóstolt teákat a résztvevők saját felelősségre fogyasztják el. Az ebből fakadó esetleges panaszokért az Akadémia felelősséget nem vállal.

A tanfolyamok menete, vizsgáztatás

A meghirdetett tanfolyamok lebonyolításához min. 5 fő jelentkezése szükséges. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk (e-mail / postai út). Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nem elegendő, vagy annak időpontját a Tea Akadémia bármely okból kifolyólag megváltoztatja, a résztvevők erről a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal írásban kerülnek értesítésre.
A teaszakértői tanfolyam záróvizsgával zárul. A záróvizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán megfeleltnek, minimum 60 % eredmény számít, alatta a vizsga sikertelen. Gyakorlati és elméleti vizsga együttesen 70 %-tól fogadható el sikeresnek. Az esetleges sikertelen záróvizsgát követően, a résztvevőknek lehetőségük van egy későbbi időpontban ismételten záróvizsgára jelentkezni, melynek vizsgadíja külön kerül felszámolásra. Sikertelen záróvizsgáért a Tea Akadémia felelősségre nem vonható.

Szerzői jogok

A tanfolyam során a résztvevők számára, használatra átengedett oktatási anyagok és eszközök a Tea Akadémia, valamint oktatói tulajdona. A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, írásos tananyagok résztvevők/felhasználók/megrendelők általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése, publikálása tilos.